افزایش و کاهش صدا در تماس های ورودی در استریسک

برای افزایش صدا در استریسک در صورتی که کارت dahdi استفاده می کنید باید به طریق زیر عمل کنید:
به از تب PBX و Tools به قسمت Asterisk Files Editor رفته فایل Chan_dadi را جستجو می کنیم.


فایل مورد نظر را باز می کنیم.

در صورتی که صدای طرف مقابل که از بیرون با شما تماس گرفته است ضعیف است باید مقدار rxgain در فایل chan_dahdi.conf را افزایش دهیم.

در صورتی که صدای ما به گوش طرف مقابل بسیار ضعیف است باید مقدار txgain را در همان فایل افزایش داده و سپس reload asteriskمی کنیم.
نکته:تا عدد 9 می توانیم این مقدار را افزایش داده و برای رسیدن به نتیجه مطلوب از اعداد پایین شروع کرده و تست کنید تا به نتیجه دلخواه برسید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *