انواع پروتکل های فناوری VoIP

انواع پروتکل های فناوری VoIP


پروتکل های ویپ
بخشی از مهمترین پروتکل هایی که در فنآوری ویپ مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

H.323
MGCP
SIP
H.248
RTP
(RTP (RTCP
SRTP
SDP
IAX
پروتکل H.323
پروتکل H.323 یکی از پروتکل های توصیه شده توس بخش استاندارد سازی انجمن (ITU (ITU-T است که پروتکل ها را برای جلسات ارتباطی صوتی تصویری بر روی هر شبکه صوتی مبتنی بر پکت فراهم می کند. پروتکل H.323 سیگنال دهی و کنترل، انتقال چند رسانه ای و کنترل پهنای باند را برای کنفرانس های نقطه به نقطه یا نقطه به چند نقطه ایجاد می کند.

پروتکل کنترل درگاه رسانه (MGCP)
پروتکل MGCP نوعی پیاده سازی از ساختار کنترل درگاه رسانه است که برای کنترل درگاه های رسانه بر بستر شبکه های IP که به شبکه های سوییچ شده عمومی (PSTN) متصل است مورد استفاده قرار می گیرد.

پروتکل آغاز جلسه (SIP)
پروتکل SIP یک پروتکل ارتباطی برای سیگنال دهی و کنترل جلسات ارتباطات چند رسانه ای است. متداول ترین کاربرد پروتکل SIP در سامانه های تلفنی اینترنتی برای صوت، تماس های صوتی و همچنین پیام رسانهی لحظه ای بر بستر شبکه های IP است.

پروتکل H.248
پروتکل H.248 یا پروتکل Megaco یا پروتکل کنترل درگاه توصیه ای از بخش استاندارد سازی ارتباطات راه دور انجمن ITU است که پروتکل هایی را تعریف می کند که میان عناصری که به صورت فیزیکی در درگاه رسانه قرار گرفته اند، استفاده می شوند. این پروتکل یک پیاده سازی از ساختار پروتکل کنترل دروازه رسانه ای است و در حوزه IEFT، Megaco نامیده می شود.

پروتکل انتقال لحظه ای (RTP)
RTP یک پروتکل شبکه ای برای ارائه صوت و تصویر بر بستر شبکه های IP است. این پروتکل به طور وسیعی در سامانه های ارتباطی و تفریحی که دربرگیرنده پخش رسانه ای مانند ارتباطات تلفنی، کاربرد های کنفرانس های راه دور تصویری و خدمات تلویزونی است کاربرد دارد.

پروتکل کنترل (RTP (RTCP
این پروتکل مشخصات و اطلاعات کنترلی را برای یک جلسه RTP فراهم می کند و در ارائه و بسته بندی داده چند رسانه ای با پروتکل RTP همکاری می کند اما به خودی خود هیچگونه رسانه ای را انتقال نمی دهد.

پروتکل انتقال لحظه ای ایمن (SRTP)
پروتکل SRTP مشخصه ای از پروتکل RTP را تعریف می کند که هدف آن ارائه رمزنگاری، احراز هویت پیام، یکپارچگی و حفاظت از داده RTP در کاربرد های unicast و multicast است.

پروتکل توصیف جلسه (SDP)
پروتکل SDP ساختاری برای توصیف پارامتر های شروع کننده پخش رسانه ای است.

پروتکل تبادل درونی در استریسک (IAX)
این پروتکل یک ساختار ارتباطی مبتنی بر نرم ساختار های تلفنی PBX استریسک است و توسط برخی سوئیچ های نرم افزاری و تلفن های نرم افزاری پشتیبانی می شود. این پروتکل برای انتقال جلسات تلفنی و ویپ میان دستگاه های انتهایی به کار برده می شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *