DTMF چیست؟


تون دو تایی با فرکانس چندتایی (DTMF)
تون دو تایی با فرکانس چندتایی در واقع سیگنالی است که در هنگام شماره گیری از طریق صفحه شماره گیر تلفن تولید می شود و به شرکت مخابرات ارسال می گردد. در ایالات متحده آمریکا و شاید در کشور های دیگر این عبارت به عنوان تلفن “تون لمسی” شناخته می شود که ابتدا توسط شرکت AT&T ثبت شده است. فناروی DTMF به طور کلی جایگزین شماره گیری (“پالس”) حلقه غیر متصل شده است. هر کلیدی که بر روی شماره گیر تلفن فشرده می شود توسطDTMF دو سیگنال تون با فرکانس های مختلف ایجاد می شود. از آنجا که صوت نمی تواند این تون ها را تولید نماید، یکی از تون ها از طریق یک گروه فرکانس بالا از تون ها ایجاد می شود و تون دیگر از گروه فرکانس پایین تولید می شود. در جدول ذیل مشخصات سیگنال هایی که در زمان فشرده شدن صفحه کلید تولید می شوند ارائه شده است.

رقم فرکانس پایین (هرتز) فرکانس بالا (هرتز)
1 697 1209
2 697 1336
3 697 1477
4 770 1209
5 770 1336
6 770 1477
7 852 1209
8 852 1336
9 852 1477
0 941 1336
* 941 1209
# 941 1477

برخی از شرکت ها ریز تراشه هایی را تولید کرده اند که قابلیت ارسال و دریافت سیگنال های DTMF را دارند. به عنوان نمونه رابط برنامه تلفنی (TAPI) راهکاری نرم افزاری برای شناسایی رقم های DTMF است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *