021 74364 

مرکز تماس تلفنی

نوبت دهی تماس مشتریان در صف تماس و پخش پیام تبلیغاتی در زمان انتظار

انتقال خطوط شهری

داشتن شماره تلفن های شهر تهران و مراکز استان در شهرستان ها

ضبط مکالمات

کنترل تماس های تلفنی پرسنل و افزایش کیفیت پاسخگویی

تماس اینترنتی

به همراه داشتن داخلی محل کار در منزل، خیابان و سفر

نرم افزارهای تلفنی

مکانیزه سازی فرایندها و روندهای ارتباطی مشتریان با سازمان به صورت تلفنی

نرم افزار ارتباط با مشتری

تماس تلفنی، ارسال پیامک و ایمیل از دیتابیس یکپارچه مشتریان

چگونه تماس خود را بر روی موبایل منتقل کنیم؟

انتقال تماس روی موبایل

از جمله امکانات شبکه های ویپ که در مرکز تلفن نتیکس ویپ ارایه می شود انتقال تماس یا انتقال مکالمه است.

این امکان می تواند به صورت نرم افزاری و سخت افزاری تواما بر روی بستر شبکه تلفن شهری فراهم آید. امکان انتقال تماس بر روی موبایل به عنوان یک امکان ویژه راهکار مناسبی است. اگر شما به صورت فعال با مشتریان خود در تماس هستید این امکان برای شما مفید است. عدم حضور شما در محل شرکت می تواند باعث شود بسیاری از تماس های شما از دست برود و از دست رفتن تماس های شما به معنی نارضایتی یک مشتری است. بسیار اتفاق می افتد که شما به عنوان رئیس شرکت و یا کارمند فعال شرکت پشت میز خود نیستید و برای مثال به انبار رفته اید. انتقال تماس بر روی موبایل راهگشای کار شماست.

برای یک ارتباط به صورت ویپ نیاز است که تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری فراهم شود. برای این منظور یک دستگاه iPBX و یک دستگاه ورودی دو پورت شهری مورد نیاز است. کافیست ورودی دستگاه iPBX را به خروجی PC دستگاه HX420 متصل کنید. نیازی به شبکه نیست و دستگاه ها با IP ثابت یکدیگر را می شناسند. به این ترتیب شما می توانید داخلی مورد نظر خود را در قسمت iPBX بخش Follow me به تلفن مربوطه مرتبط کنید. هرگاه تماسی از طرف ورودی بر قرار می شود، تماس گرفته شده به طور مستقیم به داخلی منتقل می شود. چون داخلی وجود ندارد تماس به قسمت Follow Me می رود و با شماره داخل بخش Follow-Me-List ارتباط می گیرد. به این ترتیب تماس به شماره موبایل شما انتقال می یابد.

هزینه های تماس به این صورت تقسیم خواهد شد. یک هزینه تماس از فرد تماس گیرنده به تلفن شهری شرکت شما و یک هزینه که از تلفن شهری شما به موبایل خواهیم داشت. هزینه اول را فرد تماس گیرنده پرداخت می کند و هزینه انتقال به موبایل را شما پرداخت می کنید. توجه داشته باشید که برای این انتقال تماس دو خط شهری اشغال شده است. به طور معمول انتقال تماس بر روی موبایل در شبکه هایی که ورودی زیادی دارند و یا از خطوط E1 استفاده می کنند مفید است. در نهایت شما می توانید جهت مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر با مرکز تلفن نتیکس ویپ ارتباط برقرار کنید.

-------------------------------------------------------------------------

برای خرید و نصب تجهیزات ویپ می توانید با بخش پشتیبانی و فروش شرکت نتیکس ویپ تماس بگیرید - 74364-021