021 74364 

مرکز تماس تلفنی

نوبت دهی تماس مشتریان در صف تماس و پخش پیام تبلیغاتی در زمان انتظار

انتقال خطوط شهری

داشتن شماره تلفن های شهر تهران و مراکز استان در شهرستان ها

ضبط مکالمات

کنترل تماس های تلفنی پرسنل و افزایش کیفیت پاسخگویی

تماس اینترنتی

به همراه داشتن داخلی محل کار در منزل، خیابان و سفر

نرم افزارهای تلفنی

مکانیزه سازی فرایندها و روندهای ارتباطی مشتریان با سازمان به صورت تلفنی

نرم افزار ارتباط با مشتری

تماس تلفنی، ارسال پیامک و ایمیل از دیتابیس یکپارچه مشتریان

سیستم تلفن واک Vaak چیست؟

واک چیست؟

سیستم تلفنی واک (Vaak) همان الستیکس (Elastix) فارسی سازی شده است، بعد ارائه هر نسخه پایدار الستیکس (Elastix) اگر می خواهید از الستیکس برای راه اندازی سیستم تلفی خود استفاده کنید و زبان فارسی نیز برای شما مهم است ما توصیه می کنید حتما از واک (Vaak) استفاده نمایید، از طرفی هیچ گونه تغییری در کد های الستیکس داده نشده پس کاملا پیادار است، از طرفی تقویم شمسی و زبان فارسی به آن اضافه گردیده است. 

سیستم تلفنی واک (Vaak) از لحاظ کارکرد و ساختار دقیقا معادل نسخه الستیکس (Elastix) می باشد، موارد تغییر داده شده در نسخه اصلی را در جدول زیر مشاهده می نمایید:

فارسی سازی تمامی متن های استفاده شده در الستیکس (Elastix)
فارسی سازی 3 پوسته (Theme) اصلی الستیکس (Elastix)
جایگزینی تقویم شمسی در ماژول های: صندوق صوتی، مکالمات ضبط شده، ریز مکالمات، مشاهده فکس ها و گزارش ریز مکالمات بر اساس داخلی، گزارش گرافیکی
نمایش تاریخ گزارشات به صورت تاریخ شمسی در ماژول های: صندوق صوتی، مکالمات ضبط شده، ریز مکالمات، مشاهده فکس ها و گزارش ریز مکالمات بر اساس داخلی
فایل های صوتی فارسی برای بخش های مختلف استریسک (Asterisk)
اضافه شدن تابع بیان اعداد به فارسی

---------------------------------------------------------------------/